Úradné preklady   *   Neúradné preklady    *    Tlmočenie    *   Vyučovanie

• preklady všetkých druhov osobných dokladov: rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, ...

• diplomy, vysvedčenia, výpisy známok, atestácie, iné školské doklady...

• firemná dokumentácia, registrácia, výpisy z registrov, ...

• dokumentácia motorových vozidiel, ...

• zmluvy

• rozsudky

• atď.