Úradné preklady   *   Neúradné preklady    *    Tlmočenie    *   Vyučovanie

Odborné preklady

• návody na použitie • schémy, pracovné postupy • preklady rôznych vnútropodnikových dokumentov • web stránky • korešpondencia • propagačné materiály • atď.

Bežné preklady

 • súkromné listy, maily • životopisy • rôzne žiadosti • atď.