Úvod

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Niekedy nám však naše vedomosti nepostačujú a preto je potrebné obrátiť sa na odborníka.

Prekladaniu a tlmočeniu sa venujem od roku 2004. V roku 2011 som bola zapísaná do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo Spravodlivosti ako úradný prekladateľ Nemeckého jazyka (Evidenčné číslo: 971085).

Prekladám v rôznych jazykových kombináciách. Slovenský jazyk / nemecký jazyk / anglický jazyk. Zabezpečím Vám Však aj preklad z iných jazykov. (francúzsky, maďarsky, poľsky, ruský, španielsky, taliansky,...).

Používam prekladateľský software TradosTM (CAT- nástroj). Software umožňuje docieliť konzistenciu a efektivitu v kombinácii s najvyššou možnou kvalitou prekladu.

Hlavné oblasti, ktorým sa venujem, zahŕňajú ekonomiku, marketing,  stavebníctvo, životné prostredie, tlačové správy, obchod, právo, medicína a mnohé iné. 

V prípade, že sa rozhodnete objednať si preklad u mňa, máte dve veľké výhody: prvou sú rozumné ceny (žiadne navýšenie za sprostredkovanie), a druhou je to, že presne viete, kto Vám preklad vypracoval.