FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?

Pri konzekutívnom – následnom – tlmočení počká tlmočník, kým rečník dokončí myšlienku (vetu, určitú kratšiu sekvenciu prejavu, logický celok) a potom túto pretlmočí do cieľového jazyka. Je to prípad obchodného jednania, prednášok. Nevyžaduje si použitie techniky, ale možno použiť mikrofón. Pri simultánnom tlmočení hovorí rečník a tlmočník súčasne, väčšinou s použitím vhodnej techniky (kabínové tlmočenie – mikrofón, slúchadla). Tento typ tlmočenia neposkytujem.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.