FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Ako zistím, koľko má dokument normostrán?

1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier alebo formát A4 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier. Pozor! Počet znakov sa zisťuje z hotového prekladu, nie z originálu! V MS Word zistíte počet znakov v menu Nástroje › Počet slov › Počet znakov vrátane medzier. V prípade, že dokument je v inom formáte, je to o niečo zložitejšie: Môžete text skopírovať do Wordu a spočítať znaky tam alebo môžete použiť špecializovaný softvér. Poznámka: V závislosti od typu a veľkosti písma môže jedna fyzická strana obsahovať viac než len jednu normostranu textu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.