FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Kto vyžaduje úradný preklad?

Úradný preklad, súdny preklad, teda tzv. „preklad s pečiatkou“ vyžadujú najmä štátne orgány a inštitúcie – je to preklad, na ktorom pečiatka súdneho prekladateľa oficiálne zaručuje, že preklad je totožný s originálom. Súdny preklad sa vyžaduje aj pre rodné listy, vysokoškolské diplomy, technické preukazy vozidiel a podobné doklady, ktoré sa prekladajú štátnym úradom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.