FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Ako vyzerá úradný preklad?

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou (spolu s originálom – t.j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje). Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje:

- úvodnú časť s označením preklad , označenie zadávateľa,

- prílohy(originál preloženej listiny alebo overená kópia),

- preklad

- prekladateľskú doložku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.