FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Kto je úradný prekladateľ?

Prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z.z.. Prekladateľ musí splniť podmienky, ktoré mu ukladá §5 zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z.z. ako je odborná skúška, odborné minimum, prax v odbore, vzdelanie v odbore,... Zákon je doplnený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.