Cenník

I. Úradné preklady

Výška tarifnej odmeny za úradný preklad je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 na 19,92 €/normostranu (plus DPH, ak ste platcom) (formát A4 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, počíta sa z hotového prekladu, nie z originálu).

JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SA NA NIŽŠEJ ZMLUVNEJ ODMENE:

       - v prípade objednávky väčšieho rozsahu
 

V prípade nutnosti expresného prekladu sa tarifná odmena zvýši max. o 50%.

Pri preklade náročnom na presnosť a odbornosť sa tarifná odmena zvýši max. o 30%.

II. Neúradné preklady

Cena prekladov (preklady odborných i bežných textov) – DOHODOU.

Celkovú cenu za preklad Vám oznámim vopred.

III. Tlmočenie

Dohodou.

IV. Vyučovanie 

Dohodou